ตกลง
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมฝลหลวงและการบินเกษตร) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า (อำนวยการประสานงานส่วนล่วงหน้าโดย กองกลาง สป.กษ.)
20 เม.ย. 2563
61
0
เมื่อวันที่๖เมษายน๒๕๖๓เวลา๐๘.๐๐น.ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมฝลหลวงและการบินเกษตร) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า (อำนวยการประสานงานส่วนล่วงหน้าโดย กองกลาง สป.กษ.)
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image