ตกลง
เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการประดับตกแต่งอาคารสถานที่ และประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ รวมทั้งตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพร ไว้บริเวณโถงอาคาร ๑ ชั้น ๑ (หน้าพิพิธภัณฑ์พระพิรุณทรงนาค) ในการนี้ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
4 พ.ค. 2563
54
0
เนื่องในวันฉัตรมงคล
เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการประดับตกแต่งอาคารสถานที่ และประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ รวมทั้งตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพร ไว้บริเวณโถงอาคาร ๑ ชั้น ๑ (หน้าพิพิธภัณฑ์พระพิรุณทรงนาค) ในการนี้ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image