ตกลง
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
2 ก.ย. 2563
416
0
เรื่องการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ

 

การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎ ก.พ.

See attachment

 

ร่างกฎ ก.พ.ฯ 3 ฉบับ

https://drive.google.com/drive/folders/1qX-E9TvcAvQdSlipZ14hpMxBQfmsXfLZ

 

แบบรับฟังความคิดเห็น

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV71yPwNLiiYQPtWk43UB2ATpIOCDzZ6m__sE76CTtITvqOA/viewform