งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการประกวด Mini เลิศรัฐ ของ สป.กษ. 2567
โครงการประกวดการสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงการทำงานระดับบุคคล ของ สป.กษ. 2567
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. 2567
EWE platform
ระบบการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
PDPA
NO GIFT POLICY 2567
รู้ทันกลโกง
HOPE : การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สป.กษ.
ชี้ช่องเบาะแสทุจริต
บัญชีข้อมูลและข้อมูลเปิด (Data Catalog & Open Data)
digital farmer
ข่าวผู้บริหาร
Executive News
แสดงทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
News Release
แสดงทั้งหมด
ประกาศ/คำสั่ง
Announcement
01
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้ในเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 (สำนักงานรัฐมนตรี)
1266 วัน ที่ผ่านมา
02
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้ในเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 (ตำแหน่งประเภทวิชาการ,ประเภททั่วไป)
2016 วัน ที่ผ่านมา
03
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้ในเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 (อำนวยการและเชี่ยวชาญ)
1276 วัน ที่ผ่านมา
04
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1/2567 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ)
2006 วัน ที่ผ่านมา
05
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้ในเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 (ตำแหน่งประเภทบริหาร)
736 วัน ที่ผ่านมา
รับสมัครงาน
Jobs
01
เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
398 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
02
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
717 วัน ที่ผ่านมา
03
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
2022 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
04
เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีฯ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
1713 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
05
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ต.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
3044 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
วารสารเผยแพร่ สป.กษ.
PRIDE OF OPSMOAC
แสดงทั้งหมด
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง