รองปลัดอภัยฯ เป็นประธานการประชุมพิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3)
9 ก.พ. 2567
219
0
รองปลัดอภัยฯเป็นประธานการประชุมพิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้แคลเซียมคาร์บอเนต
รองปลัดอภัยฯ เป็นประธานการประชุมพิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3)

   นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) เพื่อลดการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยหารือแนวทางการส่งเสริมการใช้แคลเซียมคาร์บอเนตปรับปรุงดิน ในรูปแบบต่างๆ เช่น หินปูนบด/หินปูนฝุ่น ปูนมาร์ล ปูนขาว แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และโดโลไมท์ เพื่อปรับสภาพดิน ทำให้เพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน เพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี ช่วยปรับกายภาพของดินให้ดีขึ้น และทำให้พืชแข็งแรง ลดผลกระทบจากการเป็นโรคใบด่างมันสำปะหลัง

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง