ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน “วันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน” ปี พ.ศ.2567
10 ก.พ. 2567
121
0
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน “วันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน” ปี พ.ศ.2567
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน “วันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน” ปี พ.ศ.2567

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน “วันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน” ปี พ.ศ.2567 

วันนี้ 10 ก.พ.67 ณ ห้องประชุม 2801 อาคาร 2 กรมพัฒนาที่ดิน นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “วันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน” ปี พ.ศ.2567 ภายใต้หัวข้อ “หมอดินสมาร์ท ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล และนางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และหมอดินอาสา เข้าร่วมงาน เพื่อเชิดชูเกียรติแก่หมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน และสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายหมอดินอาสา รวมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินต่อไป

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง