รองปลัด กษ. ติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในภารกิจการลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้
12 ก.พ. 2567
141
0
รองปลัดกษ.ติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองปลัด กษ. ติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในภารกิจการลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้

    นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในภารกิจการลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ 1403 และผ่านระบบ Zoom Meeting

    ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดในกลุ่มภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 – 31 มกราคม 2567) 11 วัน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พัทลุง ตรัง สุราษฎร์ธานี สงขลา กระบี่ ภูเก็ต พังงา และระนอง มีประเด็นข้อสั่งการจากการลงพื้นที่ตรวจราชการทั้งสิ้น 182 ข้อสั่งการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 43 ข้อสั่งการ หรือร้อยละ 23.63 ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการแล้วบางส่วน เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน หรือมีการดำเนินการในพื้นที่นำร่องเป็นต้น

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง