รองปลัดฯ นายนวนิตย์ ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินครั้งที่ 1/2567
12 ก.พ. 2567
153
0
รองปลัดฯนายนวนิตย์ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินครั้งที่
รองปลัดฯ นายนวนิตย์ ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินครั้งที่ 1/2567

รองปลัดฯ นายนวนิตย์ ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินครั้งที่ 1/2567

     นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาบุคคล เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 4 สาขา ได้แก่

1) สาขาผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคณูปการ

2) สาขาเศรษฐกิจพอเพียง

3) สาขาดีเด่น

และ 4) สาขาผู้นำชุมชนและเครือข่าย

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
ตกลง