เครื่องหมายราชการ และ ตราสัญลักษณ์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 314)
ตราสัญลักษณ์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำอธิบาย
เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ภายในวงกลมชั้นในเป็นพื้นสีเขียว มีลายกระหนกเปลวสีทองกึ่งกลาง เป็นรูปพระพิรุณทรงพระภูษาและฉลองพระบาทสีทอง พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ ทรงยืนบนหลังนาค ภายในวงกลมชั้นนอกเป็นพื้นสีขาว ด้านบนมีอักษรภาษาไทยสีเขียวเข้มว่า “สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษสีเขียวเข้มว่า “OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR MINISTRY OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES”

ความหมาย
  • พระพิรุณ เป็นเทพแห่งน้ำ เป็นที่นับถือกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณว่าเป็นผู้บันดาลให้ฝนตก
  • นาค เป็นพาหนะของพระพิรุณ และเป็นกำลังของการให้น้ำ
  • พระพิรุณทรงนาค หมายถึง การเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ประสบผลสำเร็จ และประสานพลังบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของภาคการเกษตร

ดาวน์โหลด


รายละเอียดค่าสีของภาพเครื่องหมายราชการ
ตราสัญลักษณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง