ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์
Accessibility Helper
 • Web Accessibility ( การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ )

  หมายถึง กลุ่มคนทุกกลุ่มที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสภาพความเป็นอยู่ สภาพร่างกาย จิตใจ ผู้พิการหรือทุพลภาพ ผู้สูงอายุ จะต้องครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล สามารถรับรู้ เข้าใจ สั่งงาน หรือมีความต้องการใช้งานได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น อาจจะใช้วิธีที่แตกต่างกันไป ตามวิธีการใช้งานของแต่ละกลุ่มผู้ใช้ เช่น ผู้พิการทางสายตา จะใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ Screen Reader หรือ โปรแกรมอ่านออกเสียงบนหน้าจอ Voice Browser ที่ขยายหน้าจอ เพื่อให้สามารถอ่านได้ชัดเจนง่ายขึ้น หรืออุปกรณ์พกพา สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เหมือนกับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไป 

  เกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ

  คุณสามารถทดลองใช้ โปรแกรมอ่านหน้าจอ JAWS สำหรับ Windows (ของ บริษัท อื่นสำหรับ Windows) โดยดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่ (ใช้ได้ 40 นาที) และเพื่อให้อ่านส่วนของภาษาไทยได้ จะต้องใช้โปรแกรมอ่านออกเสียงบนหน้าจอเป็นเสียงภาษาไทย (Thai text to Speech) ชื่อโปรแกรมตาทิพย์ (PPA Tatip) สามารถติดต่อได้ที่เว็บ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยที่โปรแกรม PPA Tatip จะต้องติดตั้งโปรแกรม Microsoft text to speech version 5.1 สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่ เพื่อทำการประสานการทำงานระหว่างโปรแกรม PPA Tatip กับ โปรแกรมอ่านจอภาพ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

  Access keys (คีย์การเข้าถึง)

  คีย์การเข้าถึงจะกำหนดทางลัดไปยังลิงก์ที่สามารถเข้าถึงได้ซึ่งหมายความว่าสามารถเข้าถึงเมนูได้ หรือลิงก์ที่จำเป็นบนไซต์ได้ง่ายขึ้น โดยปกติผู้พิการทางสายตาจะใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ (Screen Reader) เพื่อเข้าถึงข้อมูล

  คุณสามารถท่องเว็บไซต์ https://www.opsmoac.go.th โดย ใช้ Access keys ข้ามไปยังเนื้อหา ส่วนต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ ข้ามไปยังส่วนที่ต้องการเข้าถึง โดยไม่ต้องเลื่อนเมาส์ ใช้แป้นคีย์บอร์ดเป็นหลัก ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นตัวเลข สำหรับเมนูและเนื้อหาทั่วไปที่เข้าบ่อย ๆ และ ส่วนที่เป็นตัวอักษร a-z สำหรับเมนูหลักของเว็บไซต์

  เลข 2 คือ ไปยังตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์
  เลข 3 คือ ไปยังค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
  เลข 4 คือ ไปแผนผังเว็บไซต์ Sitemap

  ตัวอักษร a คือ เมนูประวัติความเป็นมา
  ตัวอักษร b คือ เมนูผู้บริหาร
  ตัวอักษร c คือ เมนูติดต่อเรา
  ตัวอักษร d คือ เมนูภาพกิจกรรม
  ตัวอักษร e คือ เมนูข่าวประชาสัมพันธ์
  ตัวอักษร f คือ เมนูคำถามที่พบบ่อย
  ตัวอักษร h คือ เมนูหน้าหลัก
  ตัวอักษร i คือ เมนูวารสารเผยแพร่ สป.กษ.
  ตัวอักษร j คือ เมนูข่าวปลัด
  ตัวอักษร k คือ เมนูสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  ตัวอักษร l คือ ข่าวภูมิภาค

  การใช้ Access keys จากเบราว์เซอร์ต่าง ๆ

  เบราว์เซอร์ Internet Explorer 5 ขึ้นไป วิธีการใช้งาน กด CTRL ALT ค้างไว้ แล้วกด Access key
  เบราว์เซอร์ Microsoft Edge วิธีการใช้งาน กด CTRL ALT ค้างไว้ แล้วกด Access key
  เบราว์เซอร์ Mozilla Firefox วิธีการใช้งาน กด CTRL ALT ค้างไว้ แล้วกด Access key
  เบราว์เซอร์ Safari กด CTRL ALT ค้างไว้ แล้วกด Access key
  เบราว์เซอร์ Opera วิธีการใช้งาน กด CTRL ALT ค้างไว้ แล้วกด Access key
  เบราว์เซอร์ Chrome วิธีการใช้งาน กด CTRL ALT ค้างไว้ แล้วกด Access key

x
 • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง