ตกลง
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบสินค้าทางการเกษตร (มังคุด) เจลล้างมือจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอุปกรณ์สุขอนามัยเพื่อใช้ในการป้องกันสุขภาพ จากสมาคมอารักขาพืชไทย ภายใต้โครงการ "คนภาคเกษตร ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัย โควิด-19" เพื่อส่งมอบต่อเกษตรกร บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึงบุคลากรในหน่วยงานกระทรวงเกษตร ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น.
21 พ.ค. 2563
22
0
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบสินค้าทางการเกษตร (มังคุด) เจลล้างมือจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอุปกรณ์สุขอนามัยเพื่อใช้ในการป้องกันสุขภาพ จากสมาคมอารักขาพืชไทย ภายใต้โครงการ "คนภาคเกษตร ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัย โควิด-19" เพื่อส่งมอบต่อเกษตรกร บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึงบุคลากรในหน่วยงานกระทรวงเกษตร ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น.
นายอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบสินค้าทางการเกษตร (มังคุด) เจลล้างมือจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอุปกรณ์สุขอนามัยเพื่อใช้ในการป้องกันสุขภาพ จากสมาคมอารักขาพืชไทย ภายใต้โครงการ "คนภาคเกษตร ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัย โควิด-19" เพื่อส่งมอบต่อเกษตรกร บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึงบุคลากรในหน่วยงานกระทรวงเกษตร ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น.

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบสินค้าทางการเกษตร (มังคุด) เจลล้างมือจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอุปกรณ์สุขอนามัยเพื่อใช้ในการป้องกันสุขภาพ จากสมาคมอารักขาพืชไทย ภายใต้โครงการ "คนภาคเกษตร ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัย โควิด-19" เพื่อส่งมอบต่อเกษตรกร บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึงบุคลากรในหน่วยงานกระทรวงเกษตร ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น.

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image