การแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
17 ก.พ. 2564
637
0
การแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
การแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 

1. ประชาชนจะต้องลงทะเบียนผู้ใช้ โดยคลิกที่ “ลงทะเบียน” จากนั้นป้อนข้อมูลลงทะเบียน ประกอบด้วย ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน และ ข้อมูลส่วนตัว ประกอบด้วย เลขประจำตัวประชาชน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ และ E-Mail

2. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย ให้คลิกที่แจ้งเรื่องร้องเรียน จากนั้นให้กรอกรายละเอียดของเรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรายละเอียดต่างๆ ของปัญหา หรือสถานที่ที่ต้องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ หน่วยงานที่ต้องการแจ้ง สิ่งที่ต้องการให้กระทรวงดำเนินการ และ ช่องทางการแจ้งกลับ

3. เลือกช่องทางการติดต่อกลับ เพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อท่านกลับในภายหลัง

4. คลิกที่ปุ่มส่งเรื่องร้องเรียน โดยระบบจะส่งเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่ต่อไป

 

ขั้นตอนการติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 

1. ประชาชนล็อกอินโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ที่ URL: http://complain.moac.go.th/moac/webFront/Default.aspx

2. ระบบจะแสดงเรื่องที่ยื่นร้องเรียนเอาไว้ และ สถานะเรื่อง

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง