จ้างเหมาซ่อมแซมประตูหน้าห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ห้อง 1401 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สตร.)
1 มี.ค. 2567
36
25
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูหน้าห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ห้อง 1401 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สตร.)
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง