จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 4 และอาคาร 3 ชั้น 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2567
47
24
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง