ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเอกชนบริการงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2567) (ศปท.)
28 มี.ค. 2567
34
18
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง