ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างงานผลิต Back drop (ฉากหลังเวที) พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กปพ.)
4 เม.ย. 2567
33
17
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างงานผลิต Back drop (ฉากหลังเวที) พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กปพ.)
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง