ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ในสังกัด กษ. (7 ตำแหน่ง กรมชลประทาน, ส.ป.ก., สป.กษ., กรมประมง, กรมส่งเสริมการเกษตร)
5 เม.ย. 2567
4,470
5,305
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ในสังกัด กษ. (7 ตำแหน่ง กรมชลประทาน, ส.ป.ก., สป.กษ., กรมประมง, กรมส่งเสริมการเกษตร)
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง