ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาเอกชนบริการประจำปีงบประมาณ 2567 ของสำนักกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 เม.ย. 2567
39
80
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง