ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาจ้าง 5 เดือน (สกม.)
1 พ.ค. 2567
66
61
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง