จ้างเหมาซ่อมแซมห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 1401 ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สตร.)
11 ม.ค. 2567
44
50
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 1401 ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สตร.)
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง