ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเอกชนบริการงานด้านกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สกม.)
31 ม.ค. 2567
34
49
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง