จ้างเหมาซ่อมแซมรถราชการ หมายเลขทะเบียน ฮฉ 5797 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สตร.)
9 ก.พ. 2567
42
29
จ้างเหมาซ่อมแซมรถราชการ หมายเลขทะเบียน ฮฉ 5797 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สตร.)
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง